Intentiecirkels

De kracht van intentiecirkels

Hoe maak jij het verschil voor jouw klanten? 

Iedere organsiatie ervaart de uitdaging om medewerkers gezond, gemotiveerd en proactief te laten werken binnen een inspirerende en lerende omgeving. De aanwezigheid van beperkend gedrag en belemmerende overtuigingen blijken veelal de bottle neck te zijn.
Maar gelukkig is er ook een oplossing. Door het stimuleren van eigenaarschap (wat verder gaat dan verantwoordelijkheid nemen) en het werkelijk leren samenwerken (wat meer betekent dan wekelijks vergaderen) onstaat er nieuw gedrag waardoor zingeving en klantgericht werken centraal komen te staan.

Om eigenaarschap en samenwerking bij medewerkers te stimuleren begeleid ik Intentiecirkels. Een krachtige werkvorm waarbij je je diepste intenties helder krijgt. In deze werkvorm formuleert iedere deelnemer zijn of haar diepste intentie die op een aantal criteria door de andere deelnemers en de facilitator wordt getoetst. Een belangrijk element is hierbij dat het proces vanuit stilte plaatsvindt waarbij de regie voor 100% bij de inbrenger ligt. Dit heeft als consequentie dat eigenaarschap wordt versterkt en valkuilen die dit voorkomen worden bloot gelegd. Dankzij de ervaring van de faciltator leren deelnemers om zichzelf eigenaarschap meester te maken. Door het maken van concrete afspraken leren collega's onderling om het geleerde op de werkvloer verder tot ontwikkeling te brengen. 

In de workshop Intentiecirkels wordt d
eelnemers geleerd om zichzelf te bevrijden van belemmerende patronen en verstorende gedragingen. Hierdoor is alles wat ze nodig hebben (weer) beschikbaar: betrokkenheid, innovatiekracht, een innerlijk kompas en doorzettingsvernogen.

Bestel hier het boek "De cirkel van verandering" van Steffan Seykens waarin de methodiek en resultaten van Intentiecirkels staat beschreven.

Bel Bart Sikkens op 06 41 199 787 voor een proefdeelname aan een Intentiecirkel.

Testimonial van Hendrik uit Utrecht
 
"Eerlijk gezegd heb ik de sessie ervaren als het engste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Ondanks dat ik ruime ervaring heb met persoonlijke ontwikkeling, wist Bart mij diep te raken. Ik was in het begin in paniek maar door bij mijn gevoel te blijven en door de confrontatie met mijn belemmerende overtuigingen aan te gaan heb ik een prachtig resultaat bereikt. De begeleiding van Bart en de feedback van de groep is een waardevol cadeau. En het kwam voor mij op het juiste moment, want dit is het antwoord waar ik al jaren naar zocht. Ik ben mijzelf nu meer bewust van mijn projectie op anderen en heb nu de handvatten om mijzelf te zijn in samenwerking met anderen".