Betekenisvol leiderschap

Wat is betekenisvol leiderschap? 

Energie volgt onze intenties

"Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau waarop ze zijn ontstaan" - Albert Einstein.

Aan de basis van succes ligt volgens mij eigenaarschap, oftewel verantwoordelijkheid nemen voor jouw gedrag in je werk en leven. Binnen organisaties betekent eigenaarschap dat je effectief samenwerkt om de waarde voor medewerkers en cliënten te verhogen. Om jprofessionals (weer) de ruimte te geven om vanuit je passie en expertise kwalitatieve diensten te laten verlenen is er zowel sturing als (keuze)vrijheid nodig. De ruimte om te leren (van fouten) en samen te werken. 

Het aanleren van eigenaarschap geef ik vorm binnen zogenaamde Intentiecirkels, een bewezen werkvorm in het herkennen en overkomen van beperkende overtuigingen en belemmerend gedrag. Kenmerkend aan deze vorm is dat ze direct worden omgezet in effectief gedrag. Ik weet dat er meerdere werkvormen zijn die dit resultaat beloven maar persoonlijk vind ik na verloop van tijd het gewenste effect weer snel verdwijnen. Om deze reden blijf ik trouw aan het werken met professionals vanuit diepere intenties.

Wil je hier meer informtie over? Bel mij dan gerust op 06 41 199 787